TULE TEKEMÄÄN TULEVAISUUSTYÖTÄ JOENSUULAISTEN URHEILUSEUROJEN KANSSA

Jippo ry hakee määräaikaista projektipäällikköä. Urheiluseurat toteuttavat tärkeää yhteiskunnallista tehtävää lasten ja nuorten liikuttajina, liikunnalliseen elämäntapaan kasvattajina sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjinä. Odotusarvo seuratyön laatua kohtaan on kasvanut, mutta samaan aikaan kehittämistyölle on jäänyt niukasti resursseja ja esimerkiksi teknologian hyödyntämisen ja digitaalisten ratkaisujen osalta toiminta on jäänyt vanhakantaiseksi.

Projekti toteutetaan kolmen urheiluseuran yhteishankkeena (Joensuun Maila ry, Jippo ry, Joensuun Kataja ry). Siinä on kolme keskeistä tavoitetta: seuroissa liikkuvien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä osallisuuden lisääminen, seuratoiminnan digitaalisten työkalujen ja osaamisen kehittäminen sekä yhteistyön ja -toiminnallisuuden edistäminen uusien kumppanuuksien avulla. Hankkeen välittömiä toimenpiteitä ovat seurojen ydintoimijoiden kouluttaminen digitaalisten välineiden käyttöön sekä kartoittaa ja hankkia digitaaliset välineet, sovellukset ja järjestelmät helpottamaan ja mahdollistamaan yhteydenpito seurojen jäseniin sekä löytää toteutustavat lasten ja nuorten osallistamiseksi seuratoimintaan poikkeusaikana

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:
• oma-aloitteellisuutta, innovatiivisuutta ja aktiivisuutta tehtävän hoitamiseen itsenäisesti
• projektitoiminnan tuntemusta
• urheiluseuratoiminnan haasteiden, työmarkkinoiden ja työllisyyden hoidon tuntemusta
• verkostoitumisosaamista
• tehtävään soveltuvaa koulutusta ja työkokemusta
• lisäarvoa tuo mahdollinen omakohtainen kokemus hankkeen tavoitteisiin liittyvistä haasteista
• Työ vaatii aktiivista liikkumista myös iltaisin ja viikonloppuisin.

ESR -hankkeen toteutusaika on 1.6.2020 – 30.4.2021.

Projektipäällikön hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen, joita ei palauteta, pyydämme lähettämään perjantaihin 18.6.2020 klo 16:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@jippo.fi. Lisätietoja JIPPO ry puheenjohtaja Juha Purmonen puhelimella 050 354 3832.