JIPPO ry:n sääntömääräinen kevätkokous 28.5.2018 klo 17

Jippo ry:n johtokunta kutsuu seuran jäsenet sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Päivä: 28.5.2018
Aika: 17:00 alkaen
Paikka: JIPPO ry:n toimisto, Jukolankatu 18, 80100 Joensuu

Kokouksessa on käsiteltävänä seuraavat asiat.

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen esityslista
 6. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
 7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalla ja muille vastuuvelvollisille
 8. Muut kokouksessa esille tulevat asiat
 9. Päätetään kokous

Tervetuloa!

Jorma Karttunen
Puheenjohtaja, johtokunta