JIPPO ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 14.12.2015 klo 18.00 alkaen Jipon toimistolla (Kaislakatu 6).
Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen määräämät asiat.
Esityslista:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja ainais- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
 9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatoiminnantarkastajia
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Päätetään kokous

JIPPO ry:n johtokunta 1.12.2016