Jippo ry:n sääntömääräinen vuosikokous 29.6. klo 18.00

Jippo ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään ma 29.6. klo 18.00 Jipon toimistolla.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  – Seuran sääntömuutoksen hyväksyminen
 8. Päätetään kokous