fbpx

SYYSKOKOUSKUTSU

JIPPO ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 23.12.2021 TEAMS-kokouksena alkaen klo 14:00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • sihteeri
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • kaksi ääntenlaskijaa
 1. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 4. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 5. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
 6. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
  (puheenjohtajaa ei valita vuonna 2021)
 7. Valitaan johtokunnan muut jäsenet (3–12 jäsentä) erovuorossa olevien tilalle.
 8. Valitaan tilin-/toiminnantarkastajat tai tilin-/toiminnantarkastusyhteisö.
 9. Käsitellään kokoukselle johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat
 10. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen asialistalle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta.
Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista sitä kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Tervetuloa

JOHTOKUNTA
JIPPO ry