fbpx

SYYSKOKOUSKUTSU

JIPPO ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 20.12.2022 TEAMS-kokouksena alkaen klo 19:00. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä vuodelle 2023
6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus vuodelle 2023
7. Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023
8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja vuosille 2023–24
9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet (3–12 jäsentä) erovuorossa olevien tilalle vuosille 2023-24
10. Valitaan tilin-/toiminnantarkastajat tai tilin-/toiminnantarkastusyhteisö vuodelle 2023
11. Käsitellään kokoukselle johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat
12. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen asialistalle käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta. Sellaisia asioita, joita ei ole kokouskutsussa mainittu voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi tai päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnä olevista sitä kannattaa, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset. Tervetuloa!

JOHTOKUNTA
JIPPO ry

TEAMS Linkki kokoukseen:

Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
Kokoustunnus: 344 331 306 650 Tunnuskoodi: GymhDk Download Teams | Join on the web