Jippo ry:n johtokunta kutsuu seuran jäsenet sääntömääräiseen kevätkokoukseen.
Päivä: 19.6.2017
Aika: 18:00 alkaen
Paikka: JIPPO ry:n toimisto, Jukolakatu 18, 80160 Joensuu
Kokouksessa on käsiteltävänä seuraavat asiat.

 1. Avataan kokous
 1. Valitaan kokoukselle
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 1. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. Hyväksytään kokouksen esityslista
 1. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalla ja muille vastuuvelvollisilleKäsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Muut esille tulevat asiat
9. Päätetään kokous
Tervetuloa!
Jorma Karttunen
Puheenjohtaja, johtokunta
Jippo ry